Truckutbildning och utbildning för sky, saxlift och arbetsplattformar

Arbetsgivaransvar

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. I detta ansvar ligger att arbetsgivaren måste hålla sig underrättad om vilka risker som finns i verksamheten och ”förvissa sig om att arbetstagarna har den utbildning som behövs….” för att undgå riskerna i arbetet.

Utbildningsmål

Truckutbildningen syftar till att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter för godshantering med truck, att självständigt kunna utföra lossning och lastning, hög- och djupstapling samt kunna tillämpa gällande säkerhetsregler och hanteringsföreskrifter.

Målgrupp

Förare av truck, arbetsledare, underhållspersonal, skyddsombud m. fl.

Omfattning

Enligt TLP 10, (truckläroplan 2) A B C utbildningar

Upplägg

Utbildning enligt TLPs kursplan.

Innehåll

  • Arbetsmiljöfrågor samt hälso- och säkerhetsrisker tas upp i såväl yrkesteori som yrkesarbete.
  • Praktiska prov på förekommande utrustning och till en svårighetsgrad som motsvarar realistiska förhållanden.
  • Körtekniskt prov.

Intyg

Efter genomförd truckförarutbildning och godkänt prov utfärdas utbildningsintyg.

Utbildningsplats

Utbildning sker hos Borås Truckservice alternativt hos er.

Tidsåtgång

A-utbildning: Tidsåtgång beroende på elevens förkunskaper.
B-utbildning: Tidsåtgång beroende på elevens förkunskaper.
C-utbildning: Specialmaskiner som inte omfattas av A eller B behörighet
Sky, saxlift & arbetsplattformar: Tidsåtgång 1 dag

Kursen följer den internationella standarden översatt till den svenska SS-ISO 18878:2004. Den följer också Liftläroplanen (LLP) framtagen av Arbetsmiljöverket, branschorganisationerna och berörda utbildningsföretag. Det är en garanti för en kvalitativ utbildning. Kursens syfte är att ge en grundutbildning där ett säkert användande är det viktigaste. Ett liftkortsintyg ges efter avklarad kurs, gäller i 5 år.

Inplanerade Truckutbildningar A-B kurser

2017

4-5 Dec
18-19 Dec

2018

16-17 Jan
29-30 Jan
12-13 Feb
26-27 Feb
12-13 Mar
26-27 Mar
9-10 Apr
23-24 Apr
7-8 Maj
21-22 Maj
4-5 Jun
18-19 Jun

Inplanerade Liftutbildningar 2018

Liftkurs och repetition

1 Feb
14 Mar
11 Apr
23 Maj
20 Jun

Ring eller maila för mer information.

Vill du anmäla dig till någon av våra kurser?

Kontakta Christer för mer information. Anmälan ska göras senast 1 vecka före kursstart.

Christer Olsson Utbildningsansvarig Mobil: 0708914958 christer@borastruckservice.se