Filtrera på kategorier & taggar

Kategorier:

  • Allmänt
  • Utbildning

Taggar:

  • konkurrenskraft
  • Kostnadseffektivitet
  • Säkerhet
  • truckkort
  • utbildning

Köpa – investering som ger frihet

Att köpa en truck eller städmaskin innebär naturligtvis en större initial investering än att hyra eller leasa. Å andra sidan har du inga begränsningar när det gäller var och till vad maskinen får användas. Sådant kan i vissa fall förekomma då du hyr eller leasar, och din hyres-/leasingkostnad kan påverkas av hur stor frihet du önskar.

Köper du truck kan du också få eventuella särskilda önskemål tillgodosedda. Detta gäller även i viss mån begagnade truckar då vi i vår verkstad har god kapacitet för att specialanpassa maskiner.

Samtidigt, väljer du att äga din truck bör du ha i åtanke att det är en långsiktig investering som du ska se ett behov av under överskådlig framtid.

Hyra – flexibilitet i första rummet

Skulle du få en kraftig topp i verksamheten, som ställer högre krav på maskinparken, kan vi snabbt lösa hyrtruckar för en kortare period. Den allra största fördelen med att hyra är just flexibiliteten. Vi har alltid en stor bredd maskiner på lager, därför kan vi nästan säkert hitta något som matchar dina behov.

Att hyra truck eller städmaskin är givetvis en utmärkt lösning även över längre perioder då du vet att det finns ett behov av större kapacitet. Kanske påverkas dina städbehov av säsong, till exempel, så att du har stora men förutsägbara variationer i dina behov av städmaskiner.

Att hyra truck innebär att du undviker du att binda kapital. Samtidigt kan vi utforma ett kontrakt som passar dina behov av flexibilitet. Detta gäller såväl löptid som möjlighet att byta maskiner under hyresperioden.

Leasa – långsiktighet utan köp

Om du inte vill göra en kapitalinvestering, men har en god bild av dina behov de närmaste åren kan leasing vara rätt lösning. När du leasar en maskin betalar du, precis som vid hyra, en avgift återkommande under leasingperioden. Ett leasingkontrakt är dock inte lika flexibelt med avseende på att kunna byta maskin under avtalsperioden som ett hyreskontrakt är. Däremot blir den totala kostnaden lägre än om du skulle hyra en maskin under motsvarande tid.

Trygghet på kontrakt – oavsett finansiering

När du hyr eller leasar maskin från oss ingår vår erfarenhet och kompetens. Vi tar ansvar för att allt fungerar. Som att rätt service blir utförd, på rätt sätt och i rätt tid. Och inträffar något som gör att maskinen står still kommer våra tekniker ut och åtgärdar problemet så snart som möjligt. Skulle vi behöva genomföra större åtgärder tillhandahåller vi ersättningstruck under tiden, eller byter till en ny maskin hos dig.

Givetvis kan du få precis samma service även om du köpt din truck från oss. Genom att teckna ett serviceavtal försäkrar du dig om att allt fungerar och att driftstoppen minimeras.

Magnus Johansson

Verkställande direktör Försäljning & uthyrning

Tel: +46 033-25 88 20

Mobil: +46 705-28 88 21

magnus@borastruckservice.se

Prata med oss om rätt finansiering

Som vi nämnde inledningsvis är det inte helt självklart att välja finansiering av sin maskinpark. Ofta kan det mest kostnadseffektiva vara att välja en mix. Du kanske äger eller leasar de maskiner du vet att ni har behov av året runt, för att sedan hyra in extra resurser när det behövs. Det är du som kan din verksamhet bäst. Hör av dig till oss och berätta om den, så ser vi till att hitta rätt lösning på dina behov.

Kontakta Magnus Johansson så guidar han dig till rätt lösning för era behov.