Borås Truckservice AB förvärvar Warehouse Inspection i Halland

Warehouse Inspection i Halland har erbjudit tjänster inom besiktning av pallställ, Grenställ, lagerhyllor och truckutbildning. Företaget är baserat i Falkenberg, med verksamhet i framförallt i Halland.  Kunderna är företag och kommuner. 

För Borås Truckservice AB innebär detta förvärv en förstärkning i ett geografiskt område där vi tidigare inte haft någon utbildningsverksamhet och att vi nu kan erbjuda våra kunder besiktning av lagersystem.

När det gäller besiktning av pallställ, Grenställ och lagerhyllor är vi oberoende då vi inte reparera eller säljer lagersystem.

Behöver du ytterligare information om våra besiktningar är du välkommen att kontakta oss. Christer Olsson Utbildningsansvarig  Mobil: +46 708 914958  christer@borastruckservice.se