Föreskrifter, tillstånd och arbetsmiljö

Är det lag på att jag måste vara utbildad?

Om du arbetar med truckar, liftar eller traverser behöver du ha en tillräckligt bra utbildning för att göra detta på ett säkert och bra sätt. Ansvaret ligger hos arbetsgivaren. Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att företag och organisationer följer gällande lagar och regler. Arbetsmiljöverket har även uppdraget att förtydliga Arbetsmiljölagen genom sina föreskrifter. Det finns totalt ca 80 föreskrifter och vissa av dessa förtydligar kraven på utbildningar och utbildningsbevis
Arbetsmiljöverket definierar en lyftanordning som en anordning används för att höja eller sänka en last.

Det betyder att kraven gäller bland annat:

  • Liftar (mobila arbetsplattformar)
  • Traverser
  • Hjullastare
  • Truckar

På alla dessa maskiner krävs det utbildning och dokumenterade kunskaper teoretiskt och praktiskt. En arbetstagare får inte använda någon farlig maskin eller utrustning utan att först få utbildning.

Vilka utbildningar måste repeteras?

Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar att arbetstagarna får utbildning och information om risker. Det står i Arbetsmiljölagen. Det står även att arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Arbetsgivaren måste alltså bedöma sin personals kompetens hela tiden. Om en person har en utbildning som är flera år måste arbetsgivaren bedöma om den är okej eller inte. Det är ett arbetsgivaransvar.

Arbetsmiljöverkets har följande allmänna råd gällande truckar.

”Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker
truckanvändning. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större
förändringar i arbetet. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till
attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa
uppställda regler”

Får en ”passagerare” åka i en liftkorg utan utbildning?

Nej, det är inte tillåtet. Arbetsmiljöverket kräver att alla som använder liftar har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. En person som åker med använder liften även om han eller hon inte manövrerar den. Vilket typ av utbildning personen som bara åker med skall ha bestämmer arbetsgivaren. Den behöver inte vara lika omfattande som en liftutbildning på 8 timmar.

Några saker som en person som åker med bör kunna är:

  • Nödsänkning
  • Riskbedömningar
  • Liftens begränsningar
  • Skyltar och märkning
  • Arbetsmiljöregler.

Vi rekommenderar att passagerare går en vanlig utbildning.

Körtillstånd för utskrift

Vill du anmäla dig till någon av våra kurser?

Kontakta Christer för mer information. Anmälan ska göras senast 1 vecka före kursstart.

Christer Olsson

Utbildningsansvarig

Mobil: +46 708-91 49 58

christer@borastruckservice.se