Utbildning för företag och privatpersoner

Vi på Borås Truckservice genomför både företagsanpassad och privat utbildning.

Alla kurser följer en läroplan som arbetsmarknadens parter gemensamt har tagit fram. Våra instruktörer är certifierade och utbildade. Alla våra kurser är helt företagsanpassande vilket innebär att vi kan komma till er eller ni till oss och utbilda personal oavsett dag eller kväll.

Har ni endast ett par stycken som behöver truckkort? Då går det även bra att skicka dem till vårt utbildningscenter utanför Borås.

Vi har alltid små grupper så utbildningen sker i lugnt tempo med många möjligheter till diskussioner och frågor. Behöver du göra ett omprov eller behöver mer övning ingår det alltid utan extra kostnad.

Med okunskap ökar riskerna

Därför tycker vi att teorin är extra viktigt och trycker mycket på arbetsmiljö och säkerhet. Borås Truckservice delar upp sina utbildningar i två delar. Vi börjar alltid med den teoretiska delen just för att eleven ska få full förståelse för den praktiska delen i sin utbildning.

Truckutbildning

Längden på utbildningen är individuell och för en A kurs oftast 1 dag. En AB eller C Kurs 1-2 dagar. Vi har alltid små grupper med många truckar som ger mycket
körning. Vi följer Truckläroplanen TLP10.

Liftutbildning

Längden på utbildningen är 1 dag under förmiddagen genomför vi den teoretiska delen av kursen och på eftermiddagen övar vi praktiskt med liftarna. Vi följer liftläroplanen LLP och samt gällande standarder med 5-årsförnyelse m.m.

Kran- och traversutbildning

Längden på utbildningen är 1 dag och den är både teoretisk och praktisk.

Vi har alltid små grupper så utbildningen sker i lugnt tempo med många möjligheter till diskussioner och frågor. Behöver du göra ett omprov eller behöver mer övning ingår det alltid utan extra kostnad.

Öppna kurser för privatpersoner och företag

Här listas alla kurser som är öppna för alla privatpersoner. Du som är anställd på ett företag är förstås också välkommen men är ni fler än 4 personer från samma företag så ska ni istället välja gruppbokning där vi sätter ihop ett skräddarsytt paket för er.

Datum Beskrivning Tid Platser Sista anm. Grundpris
4 feb. - 4 feb. 2019 Webb-Kurs AB 1 hel dag 2019-01-31 3600 kr + moms
8 maj - 8 maj 2019 Truckutbildning C 8 Maj 1 dag Lediga platser 2019-05-03 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
5 juni - 5 juni 2019 Truckutbildning C 5 Jun 1 dag Lediga platser 2019-05-03 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
3 juli - 3 juli 2019 Truckutbildning C 3 Jul 1 dag Lediga platser 2019-06-28 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
13 mars - 13 mars 2019 Truckutbildning C 13 mars 1 dag 2019-03-11 3600 kr + moms
10 apr. - 10 apr. 2019 Truckutbildning C 10 Apr 1 dag Lediga platser 2019-04-05 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
8 apr. - 9 apr. 2019 Truckutbildning AB 8-9 Apr 2 dagar Lediga platser 2019-04-04 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
6 maj - 7 maj 2019 Truckutbildning AB 6-7 Maj 2 dagar Lediga platser 2019-05-02 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
3 juni - 4 juni 2019 Truckutbildning AB 3-4 Jun 2 dagar Lediga platser 2019-05-30 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
25 mars - 26 mars 2019 Truckutbildning AB 25-26 Mars 2 dagar 2019-03-21 3600 kr + moms
23 apr. - 24 apr. 2019 Truckutbildning AB 23-24 Apr 2 dagar Lediga platser 2019-04-18 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
20 maj - 21 maj 2019 Truckutbildning AB 21-22 Maj 2 dagar Lediga platser 2019-05-16 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
17 juni - 18 juni 2019 Truckutbildning AB 17-18 Jun 2 dagar Lediga platser 2019-06-13 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
15 juli - 16 juli 2019 Truckutbildning AB 15-16 Jul 2 dagar Lediga platser 2019-07-11 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
11 mars - 12 mars 2019 Truckutbildning AB 11-12 Mars 2 dagar 2019-03-07 3600 kr + moms
1 juli - 2 juli 2019 Truckutbildning AB 1-2 Jul 2 dagar Lediga platser 2019-06-27 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
9 maj - 9 maj 2019 Travers 9 Maj 1 dag Lediga platser 2019-05-03 3400 kr + moms Läs mer och boka plats
18 juli - 18 juli 2019 Travers 18 Jul 1 dag Lediga platser 2019-07-15 3400 kr + moms Läs mer och boka plats
27 mars - 27 mars 2019 Liftutbildning 27 Mars 1 dag Lediga platser 2019-03-22 2500 kr Repetition 1000 kr +moms Läs mer och boka plats
25 apr. - 25 apr. 2019 Liftutbildning 25 Apr 1 dag Lediga platser 2019-04-19 2500 kr Repetition 1000 kr +moms Läs mer och boka plats
22 maj - 22 maj 2019 Liftutbildning 22 Maj 1 dag Lediga platser 2019-05-17 2500 kr Repetition 1000 kr +moms Läs mer och boka plats
19 juni - 19 juni 2019 Liftutbildning 19 Jun 1 dag Lediga platser 2019-06-14 2500 kr Repetition 1000 kr +moms Läs mer och boka plats
17 juli - 17 juli 2019 Liftutbildning 17 Jul 1 dag Lediga platser 2019-07-12 2500 kr Repetition 1000 kr +moms Läs mer och boka plats

Gruppbokning för företag med behov av grupputbildning

Gruppbokning är för företag som har behov av att boka en större grupp eller vill ha utbildningen förlagd i egen miljö eller kanske önskar att utbildningen förläggs till ett viktigt datum för er då alla kan vara med. Har ni enbart behov av att skicka enskild person/personer på truckutbildning kan de istället anmäla sig på någon av våra öppna kurser.

Beskriv för oss så noga ni kan vad ni har för behov så ska vi hjälpa er att sätta ihop ett skräddarsytt utbildningspaket till ert företag. Kom ihåg att vi är flexibla vad gäller val av utbildningsplats, maskiner mm.

Vill du anmäla dig till någon av våra kurser?

Kontakta Christer för mer information. Anmälan ska göras senast 1 vecka före kursstart.

Christer Olsson Utbildningsansvarig Mobil: +46 708-914958 christer@borastruckservice.se

Vad säger lagstiftningen?

Det finns lagar och regler som ställer krav på utbildning som rör både arbetsgivare och arbetstagare. Grunden finns i Arbetsmiljölagen. I kaptitel 3 § 3 står det att arbetsgivaren skall se till att de som arbetar har den utbildning som behövs, dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper.

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att företag och organisationer följer gällande lagar och regler. Arbetsmiljöverket har även uppdraget att förtydliga Arbetsmiljölagen genom sina föreskrifter. Det finns totalt ca 80 föreskrifter och vissa av dessa förtydligar kraven på utbildningar och utbildningsbevis.

Arbetsmiljöverket definierar en lyftanordning som en anordning som används för att höja eller sänka en last. Det betyder att kraven gäller på bland annat:

  • Liftar (mobila arbetsplattformar)
  • Traverser
  • Hjullastare
  • Teleskoptruckar
  • Kranar

På alla dessa maskiner krävs det utbildning och dokumenterade kunskaper teoretiskt och praktiskt. En arbetstagare får inte använda någon farlig maskin eller utrustning utan att först få utbildning. Hur ofta de olika utbildningarna måste repeteras är en svår fråga. Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar att arbetstagarna får utbildning och information om risker. Det står i Arbetsmiljölagen. Det står även att arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att arbetstagaren vet vad som krävs för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren måste alltså löpande bedöma sin personals kompetens.

Arbetsmiljöverket har även många föreskrifter som förtydligar krav på utbildning. Här är några exempel:

  • AFS 2006:5 Användning av truckar
  • AFS 2006:6 Användning av Lyftanordningar och lyftredskap I

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöardete står det att alla arbetsgivare måste regelbundet undersöka arbetsmiljön och bedöma riskerna. Allvarliga risker måste åtgärdas. Det finns andra aktörer som kan ställa krav på utbildningar och repetition.

För nedanstående utbildningar gäller följande:

  • Liftutbildning: 5 år
  • Truckar: ”Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler”

På sidan ”Föreskrifter, tillstånd och arbetsmiljö” hittar du länkar till Arbetsmiljölagen, AFS, körtillstånd för utskrift, mm.