Skylift, saxlift och bomlift - Vi erbjuder liftutbildning till både privatpersoner och företag

Vår liftutbildning ger heltäckande behörighet för de vanligast förekommande lifttyperna (A1, A3, B1 och B3) på bara en dag. Våra certifierade och erfarna utbildare kommer gärna till ert företag och utbildar på plats. Annars finns våra utbildningslokaler strax utanför Borås, knappa 40 minuter från Göteborg!

Öppna kurser för privatpersoner och företag

Är ni fler än fyra personer från företag eller har ni svårt att ta er till Borås? Inga problem, våra utbildningar går även att få som skräddarsydda utbildningar över hela landet. Kontakta utbildningsansvarig Christer: 0708-914958 eller christer@borastruckservice.se.

Datum Beskrivning Tid Platser Sista anm. Grundpris
Liftutbildning 25 Sep
25 sep. - 25 sep. 2024 Liftutbildning 25 Sep 1 dag Lediga platser 2024-09-24 2500 kr Repetition 1000 kr +moms Läs mer och boka plats
Liftutbildning 6 Nov
6 nov. - 6 nov. 2024 Liftutbildning 6 Nov 1 dag Lediga platser 2024-11-04 2500 kr Repetition 1000 kr +moms Läs mer och boka plats
Liftutbildning 5 Dec
5 dec. - 5 dec. 2024 Liftutbildning 5 Dec 1 dag Lediga platser 2024-12-03 2500 kr Repetition 1000 kr +moms Läs mer och boka plats
Liftutbildning 19 Feb
19 feb. - 19 feb. 2025 Liftutbildning 19 Feb 1 dag Lediga platser 2025-02-17 2500 kr Repetition 1000 kr +moms Läs mer och boka plats

Gruppbokning för företag med behov av grupputbildning

Gruppbokning är för företag som har behov av att boka en större grupp eller vill ha utbildningen förlagd i egen miljö eller kanske önskar att utbildningen förläggs till ett viktigt datum för er då alla kan vara med. Har ni enbart behov av att skicka enskild person/personer på truckutbildning kan de istället anmäla sig på någon av våra öppna kurser.

Beskriv för oss så noga ni kan vad ni har för behov så ska vi hjälpa er att sätta ihop ett skräddarsytt utbildningspaket till ert företag. Kom ihåg att vi är flexibla vad gäller val av utbildningsplats, maskiner mm.

Vår liftutbildning

Vi utfärdar förarbevis för mobila arbetsplattformar, dvs, skylift, saxlift och bomlift. Efter genomförd utbildning har liftoperatören heltäckande behörighet för de vanligast förekommande lifttyperna; A1A3B1 och B3

Hos oss arbetar skickliga utbildare med lång erfarenhet. Vi följer SS-ISO18878:2013 och utbildar utifrån Liftläroplanen (LLP).

Till vem riktar sig utbildningen?

Vår liftutbildning vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar i sitt yrke, men även till arbetsledare och skyddsombud som behöver kunskap för att kunna planera arbetet med och runt liftar. En trygg och säker arbetsmiljö är livsviktig och vägen till det går via riskmedvetna och trygga förare. Därför lägger vi extra fokus på säkerhetsaspekten under utbildningen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen pågår under en dag och genomförs antingen på ert företag eller i våra lokaler och med våra maskiner, det väljer ni!

Under förmiddagen genomför vi den teoretiska delen av utbildningen och på eftermiddagen övar vi praktiskt med liftarna. Efter avslutad utbildning med godkända resultat registreras kursdeltagarna, får ett kursintyg och kan direkt påbörja arbetet med mobila arbetsplattformar. Upplägget för dagen ser ut såhär:

 • Genomgång av förarkrav
 • Olika arbetsplattformar
 • Konstruktion
 • Skötsel och daglig tillsyn
 • Säkert arbetssätt
 • Lagar och arbetarskydd
 • Riskbedömning
 • Övrigt och frågor

Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning med godkända resultat får deltagarna ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset är giltigt i fem år. När giltighetstiden löpt ut behövs en repetitionskurs för att erhålla ett nytt utbildningsbevis med fem års giltighetstid.

Repetitionskurs för mobila arbetsplattformar

Repetitionskursens syfte är att kompetensutveckla och repetitionsutbilda den som redan innehar ett utbildningsbevis för arbetsplattformar och som regelbundet arbetar med dessa. Den som redan innehar ett utbildningsbevis men som inte har så stor vana av att hantera liftar, bör i stället genomgå en förnyad grundutbildning.

Repetitionskursen tar ca fyra timmar att genomföra och hålls under den första delen/förmiddagen av den ordinarie grundutbildningen. Den som anmäler sig till en repetitionskurs ska kunna uppvisa ett utbildningsbevis för grundläggande liftutbildning enligt LLP eller kunna uppvisa en försäkran från nuvarande eller tidigare arbetsgivare att denne har haft ett utbildningsbevis.

Vill du anmäla dig till någon av våra kurser?

Välkommen att boka direkt online eller kontakta utbildningsansvarig Christer Olsson för mer information och bokning. För att kunna planera utbildningen på bästa sätt behöver vi få in er anmälan senast en vecka före kursstart.

Christer Olsson

Utbildningsansvarig

Mobil: +46 708-91 49 58

christer@borastruckservice.se

Vad säger lagstiftningen?

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29). Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet samt ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare är också skyldiga att ha dokumentation över sina anställdas kunskaper.

Idag används i allt större utsträckning mobila arbetsplattformar. I och med det har även tillbud, olyckor och även olyckor med dödlig utgång, ökat successivt och ca 80% av alla arbetsplattforms-relaterade olyckor beror på att säkerhetsföreskrifter inte har efterföljts. Mot bakgrund av detta har man nu blivit mer tydlig om vikten av att genomgå en adekvat utbildning innan användandet av plattformen få ske.

Här hittar du all information om föreskrifter, tillstånd och arbetsmiljö.

Får en ”passagerare” åka i en liftkorg utan utbildning?

Nej, det är inte tillåtet. Arbetsmiljöverket kräver att alla som använder liftar har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. En person som åker med använder liften även om han eller hon inte manövrerar den. Vilket typ av utbildning personen som bara åker med skall ha, bestämmer arbetsgivaren. Det finns inget krav på att passagerarens utbildning behöver vara lika omfattande som en grundutbildning men vi rekommenderar ändå att man som passagerare går en ordinarie grundutbildning. Allt för att minimera risken för arbetsplatsolyckor.

Några saker som en person som åker med minst bör kunna är:

 • Nödsänkning
 • Riskbedömningar
 • Liftens begränsningar
 • Skyltar och märkning
 • Arbetsmiljöregler

Körtillstånd

Det är arbetsgivarens skyldighet att ge skriftliga körtillstånd till alla anställda och inhyrda som använder truckar, liftar, traverser och vissa andra maskiner. Här kan du ladda ner våra körtillstånd för utskrift.

Körtillstånd för travers (PDF)

Körtillstånd för truck (PDF)

Körtillstånd för lift (PDF)