Liftutbildning 23 Jun

Längden på utbildningen är 1 dag under förmiddagen genomför vi den teoretiska delen av kursen och på eftermiddagen övar vi praktiskt med liftarna. Vi följer liftläroplanen LLP och samt gällande standarder med 5-årsförnyelse m.m.

Utbildningsmål

Utbildningen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar, även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt liftar. I utbildningen på mobila arbetsplattformar, s k skylift och saxlift plattform, betonas säkerhetsaspekten för att skapa en säker arbetsmiljö. Utbildningen pågår en dag och genomförs antingen på Ert företag eller om ni så önskar i våra lokaler med våra maskiner.

Innehåll

  • Genomgång av förarkrav
  • Olika Arbetsplattformar
  • Konstruktion
  • Skötsel och daglig tillsyn
  • Säkert Arbetssätt
  • Lagar och Arbetarskydd,
  • Riskbedömning
  • etc.
Datum 23 juni - 23 juni 2021
Kategori Liftutbildning
Tid 1 dag
Platser Lediga platser
Sista anmälningsdag 2021-06-21
Pris 2500 kr Repetition 1000 kr +moms