Utbildning i mobila arbetplattformar skylift, saxlift, bomlift.

Vi på Borås Truckservice är certifierade och utfärdar förarbevis på mobila arbetsplattformar, sk. skylift och saxplattform enligt (SS-ISO 18878:2013). Krav finns på uppdatering vart 5:e år.

Öppna kurser för privatpersoner och företag

Här listas alla kurser som är öppna för alla privatpersoner. Du som är anställd på ett företag är förstås också välkommen men är ni fler än 4 personer från samma företag så ska ni istället välja gruppbokning där vi sätter ihop ett skräddarsytt paket för er.

Datum Beskrivning Tid Platser Sista anm. Grundpris
6 nov. - 6 nov. 2019 Liftutbildning 6 Nov 1 dag Lediga platser 2019-11-01 2500 kr Repetition 1000 kr +moms Läs mer och boka plats
5 dec. - 5 dec. 2019 Liftutbildning 5 Dec 1 dag Lediga platser 2019-12-03 2500 kr Repetition 1000 kr +moms Läs mer och boka plats

Gruppbokning för företag med behov av grupputbildning

Gruppbokning är för företag som har behov av att boka en större grupp eller vill ha utbildningen förlagd i egen miljö eller kanske önskar att utbildningen förläggs till ett viktigt datum för er då alla kan vara med. Har ni enbart behov av att skicka enskild person/personer på truckutbildning kan de istället anmäla sig på någon av våra öppna kurser.

Beskriv för oss så noga ni kan vad ni har för behov så ska vi hjälpa er att sätta ihop ett skräddarsytt utbildningspaket till ert företag. Kom ihåg att vi är flexibla vad gäller val av utbildningsplats, maskiner mm.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar, även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt liftar. I utbildningen på mobila arbetsplattformar, s k skylift och saxlift plattform, betonas säkerhetsaspekten för att skapa en säker arbetsmiljö. Utbildningen pågår en dag och genomförs antingen på Ert företag eller om ni så önskar i våra lokaler med våra maskiner.

Innehåll

 • Genomgång av förarkrav
 • Olika Arbetsplattformar
 • Konstruktion
 • Skötsel och daglig tillsyn
 • Säkert Arbetssätt
 • Lagar och Arbetarskydd,
 • Riskbedömning
 • etc.

Syfte/mål med kursen

Kursens syfte är att utbilda förare, arbetsledare och skyddsombud av lift/mobila arbetsplattformar till säkra och ekonomiska förare. Efter avslutad liftutbildning med godkända resultat utfärdas kursintyg.

Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning och godkända prov får deltagarna ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år. Har giltigheten gått ut så behövs en repetitionskurs för att erhålla ett nytt utbildningsbevis med 5-årig giltighetstid.

Olika utbildningar

Borås Truckservice utbildar antingen på öppna kurser eller företagsanpassade om ni är fler. Vi kommer gärna till er och utbildar. Tar ni hos oss så får man A1 och A3 samt B1 och B3.

Tidsåtgång

Längden på utbildningen är 1 dag. Under förmiddagen genomför vi den teoretiska delen av kursen och på eftermiddagen över vi praktiskt med liftarna. En repetitionskurs tar ca 4 timmar.

Vill du anmäla dig till någon av våra kurser?

Kontakta Christer för mer information. Anmälan ska göras senast 1 vecka före kursstart.

Christer Olsson Utbildningsansvarig Mobil: +46 708-914958 christer@borastruckservice.se

Vad säger lagstiftningen?

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29). Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Arbetsgivare ska ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper.

Idag används i allt större utsträckning mobila arbetsplattformar, i och med det så ökar också kraven på den eller de som hanterar maskinerna att motverka tillbud och olyckor.

Tidigare tilläts i stort sett vem som helst att köra, men eftersom olyckorna även ökat successivt och även dödsolyckorna så har man nu blivit mer tydlig om vikten att faktiskt genomgå en utbildning innan användandet av plattformen få ske.

Ca 80 % av olyckorna beror på att man bryter mot säkerhetsföreskrifterna.

På sidan ”Föreskrifter, tillstånd och arbetsmiljö” hittar du länkar till Arbetsmiljölagen, AFS, körtillstånd för utskrift, mm.

Får en ”passagerare” åka i en liftkorg utan utbildning?

Nej, det är inte tillåtet. Arbetsmiljöverket kräver att alla som använder liftar har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. En person som åker med använder liften även om han eller hon inte manövrerar den. Vilket typ av utbildning personen som bara åker med skall ha bestämmer arbetsgivaren. Den behöver inte vara lika omfattande som en liftutbildning på 8 timmar.

Några saker som en person som åker med bör kunna är:

 • Nödsänkning
 • Riskbedömningar
 • Liftens begränsningar
 • Skyltar och märkning
 • Arbetsmiljöregler.

Vi rekommenderar att passagerare går en vanlig utbildning.