Traversförarutbildning - Vi erbjuder travers och telferutbildning till både privatpersoner och företag

Genom vår traversutbildning får du eller dina anställda alla de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att manövrera stora och små lyftanordningar. Våra certifierade och erfarna utbildare kommer gärna till ert företag och utbildar på plats. Annars finns våra utbildningslokaler strax utanför Borås, knappa 40 minuter från Göteborg!

Öppna kurser för privatpersoner och företag

Är ni fler än fyra personer från företag eller har ni svårt att ta er till Borås? Inga problem, våra utbildningar går även att få som skräddarsydda utbildningar över hela landet. Kontakta utbildningsansvarig Christer: 0708-914958 eller christer@borastruckservice.se.

Datum Beskrivning Tid Platser Sista anm. Grundpris
Travers 19 Juni
19 juni - 19 juni 2024 Travers 19 Juni 1 dag Lediga platser 2024-06-18 3300 Läs mer och boka plats
Travers 28 Aug
28 aug. - 28 aug. 2024 Travers 28 Aug 1 dag Lediga platser 2024-08-27 3300 Läs mer och boka plats

Gruppbokning för företag med behov av grupputbildning

Gruppbokning är för företag som har behov av att boka en större grupp eller vill ha utbildningen förlagd i egen miljö eller kanske önskar att utbildningen förläggs till ett viktigt datum för er då alla kan vara med. Har ni enbart behov av att skicka enskild person/personer på truckutbildning kan de istället anmäla sig på någon av våra öppna kurser.

Beskriv för oss så noga ni kan vad ni har för behov så ska vi hjälpa er att sätta ihop ett skräddarsytt utbildningspaket till ert företag. Kom ihåg att vi är flexibla vad gäller val av utbildningsplats, maskiner mm.

Vår traversutbildning

Vår traversutbildning är en grundläggande heldagsutbildning med syfte att ge deltagarna de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att kunna manövrera olika typer av lyftanordningar. För att optimera produktiviteten och förebygga skador på människor, maskiner och last, ligger utbildningens fokus på effektivitet, riskmedvetenhet och säkerhet. Efter genomförd utbildning utfärdar vi ett utbildningsbevis/traverskort.

Hos oss arbetar skickliga utbildare med lång erfarenhet och utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden.

Till vem riktar sig utbildningen?

Utbildningen vänder sig till alla som ska hantera travers, telfer eller annan typ av lyftanordning, oberoende av vilken typ av last. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen pågår under en dag, 6-8 timmar, beroende på deltagarnas förkunskaper och arbetsgivarens behov. Utbildningen genomförs antingen på ert företag eller i våra lokaler och med våra maskiner, det väljer ni!

Under förmiddagen genomför vi den teoretiska delen av utbildningen och på eftermiddagen övar vi praktiskt med maskinerna. Efter avslutad utbildning med godkända resultat registreras kursdeltagarna, får ett utbildningsbevis och kan direkt påbörja arbetet med lyftanordningar. Upplägget för dagen ser ut såhär:

  • Lagar, föreskrifter och bestämmelser
  • Ansvar och skyldigheter
  • Riskanalys och säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik
  • Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster
  • Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon
  • Säker koppling av lyftredskap
  • Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar m.m.
  • Teoretiskt skriftligt prov
  • Praktiskt prov

Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning med godkända resultat får deltagarna ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset är giltigt i fem år. När giltighetstiden löpt ut behövs en repetitionskurs för att erhålla ett nytt utbildningsbevis med fem års giltighetstid.

Repetitionskurs för travers

Repetitionskursens syfte är att kompetensutveckla och repetitionsutbilda den som redan innehar ett utbildningsbevis för travers och telfer och som regelbundet arbetar med dessa. Den som redan innehar ett utbildningsbevis men som inte har så stor vana av att hantera lyftanordningar, bör i stället genomgå en förnyad grundutbildning.

Repetitionskursen tar ca fyra timmar att genomföra och hålls under den första delen/förmiddagen av den ordinarie grundutbildningen. Den som anmäler sig till en repetitionskurs ska kunna uppvisa ett utbildningsbevis för grundläggande traversutbildning eller kunna uppvisa en försäkran från nuvarande eller tidigare arbetsgivare att denne har haft ett utbildningsbevis.

Vill du anmäla dig till någon av våra kurser?

Välkommen att boka direkt online eller kontakta utbildningsansvarig Christer Olsson för mer information och bokning. För att kunna planera utbildningen på bästa sätt behöver vi få in er anmälan senast en vecka före kursstart.

Christer Olsson

Utbildningsansvarig

Mobil: +46 708-91 49 58

christer@borastruckservice.se

Vad säger lagstiftningen?

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivare. Enligt AFS 2006:6 § 29 får lyftanordning/lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft och oberoende av vilken typ av last det rör sig om.

Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers eller annan lyftanordning, såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.

Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

Här hittar du all information om föreskrifter, tillstånd och arbetsmiljö.

Körtillstånd

Det är arbetsgivarens skyldighet att ge skriftliga körtillstånd till alla anställda och inhyrda som använder truckar, liftar, traverser och vissa andra maskiner. Här kan du ladda ner våra körtillstånd för utskrift.

Körtillstånd för travers (PDF)

Körtillstånd för truck (PDF)

Körtillstånd för lift (PDF)