Travers 9 Jun

Under förmiddagen genomför vi den teoretiska delen av utbildningen och på eftermiddagen övar vi praktiskt med maskinerna. Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden.

Utbildningsmål

Utbildningen vänder sig till alla som ska hantera travers, telfer eller annan typ av lyftanordning, oberoende av vilken typ av last. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Utbildningens innehåll

  • Lagar, föreskrifter och bestämmelser
  • Ansvar och skyldigheter
  • Riskanalys och säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik
  • Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster
  • Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon
  • Säker koppling av lyftredskap
  • Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar m.m.
  • Teoretiskt skriftligt prov
  • Praktiskt prov
Datum 9 juni - 9 juni 2021
Kategori Travers
Tid 1 dag
Platser Lediga platser
Sista anmälningsdag 2021-06-04
Pris 3300