Traversutbildningar

Vi på Borås Truckservice är certifierade och erbjuder Traversutbildning som följer SS ISO 9926-1.
Beställs via mail eller gruppbokning

Öppna kurser för privatpersoner och företag

Här listas alla kurser som är öppna för privatpersoner och företag. Är ni fler än fyra personer från samma företag så välj GRUPPBOKNING, så sätter vi ihop ett skräddarsytt paket åt er!

Datum Beskrivning Tid Platser Sista anm. Grundpris
30 sep. - 30 sep. 2019 Travers 30Sep 1 dag 2019-09-27 3400 kr + moms

Gruppbokning för företag med behov av grupputbildning

Gruppbokning är för företag som har behov av att boka en större grupp eller vill ha utbildningen förlagd i egen miljö eller kanske önskar att utbildningen förläggs till ett viktigt datum för er då alla kan vara med. Har ni enbart behov av att skicka enskild person/personer på truckutbildning kan de istället anmäla sig på någon av våra öppna kurser.

Beskriv för oss så noga ni kan vad ni har för behov så ska vi hjälpa er att sätta ihop ett skräddarsytt utbildningspaket till ert företag. Kom ihåg att vi är flexibla vad gäller val av utbildningsplats, maskiner mm.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som skall hantera travers eller telfers oberoende av vilken typ av last det är. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Innehåll

  • Lagar, föreskrifter och bestämmelser
  • Ansvar och skyldigheter
  • Riskanalys och säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik
  • Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster
  • Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon
  • Säker koppling av lyftredskap
  • Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar m.m.
  • Teoretiskt skriftligt prov
  • Praktiskt prov

Ungefär 80 procent av alla traversolyckor är användarrelaterade. Med rätt kunskap kan denna siffra minskas avsevärt.

Syfte/mål med kursen

Kursen syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering och genom detta minska olyckorna.

Utbildningsbevis

Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden. Efter kursen och godkänt genomfört prov får deltagaren ett utbildningsbevis.

Olika utbildningar

Borås Truckservice utbildar antingen på öppna kurser eller företagsanpassade om ni är fler. Vi kommer gärna till er och utbildar.

Tidsåtgång

Kursen hålls under en dag, ca 6-8 timmar, beroende på elevens förkunskap och företagets behov.

Vill du anmäla dig till någon av våra kurser?

Kontakta Christer för mer information. Anmälan ska göras senast 1 vecka före kursstart.

Christer Olsson Utbildningsansvarig Mobil: +46 708-914958 christer@borastruckservice.se

Vad säger lagstiftningen?

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivare. Enligt AFS 2006:6 § 29 får lyftanordning/lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet, och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om.

Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers eller annan lyftanordning. Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.

Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

Körtillstånd

Det är arbetsgivaren skyldighet att ge skriftliga körtillstånd till alla anställda och inhyrda som använder truckar, liftar och vissa andra maskiner. Vi erbjuder dessa mallar.

På sidan ”Föreskrifter, tillstånd och arbetsmiljö” hittar du länkar till Arbetsmiljölagen, AFS, körtillstånd för utskrift, mm.