Travers 18 Jun

Utbildningen vänder sig till alla som skall hantera travers eller telfers oberoende av vilken typ av last det är. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Innehåll

• Lagar, föreskrifter och bestämmelser
• Ansvar och skyldigheter
• Riskanalys och säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik
• Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster
• Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon
• Säker koppling av lyftredskap
• Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar m.m.
• Teoretiskt skriftligt prov
• Praktiskt prov

Datum 30 sep. - 30 sep. 2019
Kategori Travers
Tid 1 dag
Platser Lediga platser
Sista anmälningsdag 2019-09-27
Pris 3400 kr + moms