Truckutbildning AB 10-11 Maj

I AB utbildning, som är den mest vanliga, ingår behörigheten A1,2,3,4 B1,2,3,4 om du tar den hos oss. Hos företag anpassar vi utefter företagets maskinpark. Antalet timmar är beroende av deltagarens tidigare erfarenhet och kunskap. Detta avgör instruktören vid utbildningen.
Behörighet till B 5-6 (Smalgångstruck- Fyrvägstruck) kan utfärdas vid behov, på deltagarens arbetsplats eller här hos oss.

Utbildningsmål

Truckutbildningen syftar till att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter för godshantering med truck, att självständigt kunna utföra lossning och lastning, hög- och djupstapling samt kunna tillämpa gällande säkerhetsregler och hanteringsföreskrifter.

Datum 10 maj - 11 maj 2021
Kategori Truckutbildning AB
Tid 2 dagar
Platser Lediga platser
Sista anmälningsdag 2021-05-07
Pris 3600 kr + moms

Har du frågor kring utbildningen?

Kontakta Christer för mer information. Tänk på att anmälan ska göras senast 1 vecka före kursstart.

Christer Olsson Utbildningsansvarig Mobil: +46 708-914958 christer@borastruckservice.se