Innehåll

  • Ansvar och säkerhet
  • Trucktyper
  • Truckens konstruktio
  • Truckens arbetssätt
  • Skötseloch daglig tillsyn
  • Truckergonomi
  • Material och godshantering
  • Arbetsmiljöfrågor, trafik- och säkerhetsregler (tas upp i såväl yrkesteori som yrkesarbete)
  • Praktiska prov på förekommande utrustning och till en svårighetsgrad som motsvarar realistiska förhållanden
  • Körtekniskt prov

Har du frågor kring utbildningen?

Kontakta Christer för mer information. Tänk på att anmälan ska göras senast 1 vecka före kursstart.

Christer Olsson

Utbildningsansvarig

Mobil: +46 708-91 49 58

christer@borastruckservice.se