Webb-Kurs AB

Webb-utbildning på Webb-Truck / eTruck. Beställs via mail.
Välj vår distansutbildning via Internet. Du studerar då teorin på den plats och tid som passar bäst. Välj själv om du vill lyssna eller läsa, eller kombinera text/bild med ljud och video.

Har du svårt att hitta utbildningstider som passar alla deltagare?

Den webbaserade teoridelen tar ca 5-6 timmar normalt, det motsvarar två arbetsdagars studier i klass miljö. När du klarat av den teoretiska delen kommer du till vår körlokal utanför Sandared och genomför praktiken där. Eller vår instruktör kommer ut till er och du gör slutprovet, körövningar och uppkörning på era egna truckar i era lokaler. Vi kan även erbjuda eTruck på Engelska

Du undviker resekostnader och dessutom minimeras tiden som personalen är borta från sina arbetsuppgifter. När den teoretiska delen är avklarad kommer ni till oss eller vi till er och genomför slutprovet, körövningar och uppkörning på era egna truckar eller våra.

Du kommer åt kursen med en gång och du kan jobba antingen från din dator eller platta. Mobiltelefoner rekommenderar vi inte till kursen. Materialet är tillgängligt för elever efter avslutad kurs, men man kommer inte åt övningsfrågor. Den praktiska delen kan privatpersoner endast göra hos oss, där vi har egna truckar att köra med. För övriga landet är vi beroende av att deltagaren har tillgång till truckar, t ex på arbetsplatsen.

Plattformsoberoende frihet. Utbilda när och var som helst.

eTRUCK fungerar lika smidigt på dator, laptop eller surfplatta. Den nya generationen truckelever är redan van vid att studera på egna villkor och vill kunna göra sin utbildning när och var det passar dem. Oavsett plattform.

Storytelling när det är som bäst ger kunskap som sitter.

All forskning visar att berättande engagerar. Här blandas det dessutom med fördjupande faktagenomgångar och övningsuppgifter. All text berättas av speaker – bra för de med lässvårigheter och den som är osäker på svenska. Tillsammans ger det riktig kunskap som sitter.

Effektivare utbildning och mindre frånvaro

eTruck skär ner kostnaden för truckutbildning, samtidigt som det ger en mer individanpassad kurs. Eleven kan använda tider när arbetsbelastningen är låg och också utnyttja kortare pass effektivt. Det ger bättre utbildning samtidigt som frånvaron minskar.

Fullt utvecklad storytelling

Den internationellt prisbelönade webbutbildningen är modern pedagogik när det är som bäst: Fullt utvecklad storytelling ger användaren en kurs som både engagerar (”Man vill veta hur det slutar!”) och ger kunskaper som verkligen sitter (”Den bästa e-kursen jag varit med om!”).

Samtidigt följer instruktören eleverna online, och ser direkt om och när en elev behöver hjälp. Stöd kan ges precis när det behövs.Instruktören får helt enkelt tid över att fokusera på rätt saker.

VAD INNEHÅLLER KURSEN?

Teori
Kursen går igenom följande områden: trucktyper, truckens konstruktion, ergonomi, truckens arbetssätt, daglig tillsyn, material- och godshantering, arbetsskydd och interna regler, trafik- och säkerhetsregler, farligt gods och övningsfrågor. Teoridelen tar ca 5-6 timmar normalt

Praktik
Den praktiska delen av utbildningen är beroende av förkunskaper och hur många truckar föraren behöver behörighet för. Följande delar ingår: daglig tillsyn, manöverorgan, övningskörning, materialhanteringsövningar, slutprov. Utbildningen är upplagd efter Truckläroplan 10 (TLP 10) som tagits fram av arbetsmarknadens parter.

Kontakta oss via mail eller på telefon om du vill veta mer

Enklare kan det inte bli!

eTruck när privatpersoner beställer sänder vi en faktura när det är betalt sänder vi inloggningsuppgifter samt lösenord mm.

Datum 12 sep. - 12 sep. 2019
Kategori Webb-Kurs AB
Tid 1 hel dag
Platser Lediga platser
Sista anmälningsdag 2019-09-06
Pris 3300 kr + moms