Vi hjälper dig optimera ekonomin i maskinparken

Med dagens krav på en välfungerande lagerlogistik är maskinparken på lagret i högsta grad affärskritisk. Vårt mål är dels att alltid kunna leverera rätt truck för dina behov, så att din verksamhet blir effektiv och stillestånd minimeras. Men, vi vill också kunna erbjuda dig den finansiella lösning som svarar bäst upp mot din situation. Därför kan du både köpa, hyra och leasa truckar och maskiner från oss. Det är inte alltid helt självklart vilken lösning som passar bäst, därför ger vi en första överblick här. Du är givetvis alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vidare kring dina exakta behov.

Vi optimerar din driftekonomi

Köpa – investering som ger frihet

Att köpa en truck eller städmaskin innebär naturligtvis en större initial investering än att hyra eller leasa. Å andra sidan har du inga begränsningar när det gäller var och till vad maskinen får användas. Sådant kan i vissa fall förekomma då du hyr eller leasar, och din hyres-/leasingkostnad kan påverkas av hur stor frihet du önskar.

Köper du truck kan du också få eventuella särskilda önskemål tillgodosedda. Detta gäller även i viss mån begagnade truckar då vi i vår verkstad har god kapacitet för att specialanpassa maskiner.

Samtidigt, väljer du att äga din truck bör du ha i åtanke att det är en långsiktig investering som du ska se ett behov av under överskådlig framtid.

Hyra – flexibilitet i första rummet

Skulle du få en kraftig topp i verksamheten, som ställer högre krav på maskinparken, kan vi snabbt lösa hyrtruckar för en kortare period. Den allra största fördelen med att hyra är just flexibiliteten. Vi har alltid en stor bredd maskiner på lager, därför kan vi nästan säkert hitta något som matchar dina behov.

Att hyra truck eller städmaskin är givetvis en utmärkt lösning även över längre perioder då du vet att det finns ett behov av större kapacitet. Kanske påverkas dina städbehov av säsong, till exempel, så att du har stora men förutsägbara variationer i dina behov av städmaskiner.

Att hyra truck innebär att du undviker du att binda kapital. Samtidigt kan vi utforma ett kontrakt som passar dina behov av flexibilitet. Detta gäller såväl löptid som möjlighet att byta maskiner under hyresperioden.

Leasa – långsiktighet utan köp

Om du inte vill göra en kapitalinvestering, men har en god bild av dina behov de närmaste åren kan leasing vara rätt lösning. När du leasar en maskin betalar du, precis som vid hyra, en avgift återkommande under leasingperioden. Ett leasingkontrakt är dock inte lika flexibelt med avseende på att kunna byta maskin under avtalsperioden som ett hyreskontrakt är. Däremot blir den totala kostnaden lägre än om du skulle hyra en maskin under motsvarande tid.

Trygghet på kontrakt – oavsett finansiering

När du hyr eller leasar maskin från oss ingår vår erfarenhet och kompetens. Vi tar ansvar för att allt fungerar. Som att rätt service blir utförd, på rätt sätt och i rätt tid. Och inträffar något som gör att maskinen står still kommer våra tekniker ut och åtgärdar problemet så snart som möjligt. Skulle vi behöva genomföra större åtgärder tillhandahåller vi ersättningstruck under tiden, eller byter till en ny maskin hos dig.

Givetvis kan du få precis samma service även om du köpt din truck från oss. Genom att teckna ett serviceavtal försäkrar du dig om att allt fungerar och att driftstoppen minimeras.

Magnus Johansson

Verkställande direktör Försäljning & uthyrning

Tel: +46 033-25 88 20

Mobil: +46 705-28 88 21

magnus@borastruckservice.se

Prata med oss om rätt finansiering

Som vi nämnde inledningsvis är det inte helt självklart att välja finansiering av sin maskinpark. Ofta kan det mest kostnadseffektiva vara att välja en mix. Du kanske äger eller leasar de maskiner du vet att ni har behov av året runt, för att sedan hyra in extra resurser när det behövs. Det är du som kan din verksamhet bäst. Hör av dig till oss och berätta om den, så ser vi till att hitta rätt lösning på dina behov.

Kontakta Magnus Johansson så guidar han dig till rätt lösning för era behov.

Gedigen utbildning – lönsam investering

Effektivitet och driftsäkerhet är hörnstenar för att driva en lönsam verksamhet. För det krävs väl fungerande, ändamålsenliga maskiner. Vi är specialister på att utrusta dig med just de truckar du behöver. Men, minst lika viktigt är att du har personal som kan hantera dina maskiner på ett effektivt och säkert sätt. Därför erbjuder vi det du behöver även i form av utbildning för din personal.

Läs artikeln
Vi optimerar din driftekonomi

Vi hjälper dig optimera ekonomin i maskinparken

Med dagens krav på en välfungerande lagerlogistik är maskinparken på lagret i högsta grad affärskritisk. Vårt mål är dels att alltid kunna leverera rätt truck för dina behov, så att din verksamhet blir effektiv och stillestånd minimeras. Men, vi vill också kunna erbjuda dig den finansiella lösning som svarar bäst upp mot din situation. Därför kan du både köpa, hyra och leasa truckar och maskiner från oss. Det är inte alltid helt självklart vilken lösning som passar bäst, därför ger vi en första överblick här. Du är givetvis alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vidare kring dina exakta behov.

Läs artikeln

När allt bara ska fungera

När man har rätt maskiner, och de rullar som de ska. När arbetsmiljön är säker och personalen har den kunskap de behöver. Det är då allt fungerar som bäst. Och det är dit vi tar våra kunder. Dessutom vet de, att när det oförutsedda trots allt inträffar, så är vi svårslagna när det gäller att lösa det snabbt och smidigt.

Vi är Borås Truckservice. Vi får det att fungera.

Läs artikeln