Sopmaskiner i alla utföranden hos Borås Truckservice

Det enklaste sättet att sopa banan med skräp och damm. Borås Truckservice säljer, hyr eller leasar ut sopmaskiner i ett flertal modeller och märken.

Vi har både begagnade och fabriksnya modeller på lager och maskiner som är till för både inom- och utomhusbruk.

Vi genomför även service och reparationer på maskiner.

Kontakta oss om du behöver hjälp med vad som helst inom sop- och sopsugmaskiner.

Rätt maskin för rätt jobb

Det finns sopmaskiner som är utformade för att vara effektiva i nästan alla lägen. De varierar stort i storlek, framförande, drivmedel och funktion.

Det finns de mindre sopmaskinerna för gående förare, som är bäst lämpade för regelbunden renhållning på mindre ytor. Dessa drivs oftast manuellt eller med batteri, och används för till exempel parkeringsplatser, butiker, stallgångar, garage, och mindre lokaler för verkstad eller industri.

Sedan finns också medelstora, åkbara maskiner som är designade för att kunna hantera fler typer av smuts och skräp. Dessa är ofta också batteridrivna, men det finns också modeller som drivs av gasol och diesel. De större maskinerna är ämnade för effektiv renhållning på aningen större ytor, både utom- och inomhus. Då till exempel garage, lager, större verkstäder, industrilokaler och stora uppfarter och parkeringsplatser.

Slutligen finns de stora gatusopsmaskinerna. Dessa finns i vissa fall eldrivna, men drivs vanligtvis av gasol eller diesel. Det här är egentligen små fordon som är ämnade för sopning på omfattande ytor. Till exempel längre sträckor trottoar och gata och stora industriområden och anläggningar.

Vi hittar din sopmaskin

Garantera en damm- och skräpfri arbetsmiljö! Med en av dessa fantastiska renhållningsmaskiner håller du snabbt och enkelt en ren arbetsplats.

Kontakta oss så hittar vi en modell som passar dina behov och förutsättningar.