Truckutbildningar och kurser i travers, lift och fallskydd

Nu kör vi igång utbildningarna igen!

Vi håller små grupper om max 7 personer och våra lokaler är anpassade efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utbildning är nyckeln till en säker arbetsmiljö. Vi på Borås Truckservice genomför både företagsanpassad och privat utbildning för de flesta typer av truckar, skylift, saxlift, travers, arbetsplatformar och fallskydd. Alla utbildare är certifierade och utbildningarna sker i lugnt tempo i små grupper.

Har ni svårt att ta er till Borås? Inga problem, våra utbildningar går även att få som skräddarsydda utbildningar över hela landet. Kontakta utbildningsansvarig Christer: 0708-914958 eller christer@borastruckservice.se

Är ni fler än fyra personer från företag eller har ni svårt att ta er till Borås? Inga problem, våra utbildningar går även att få som skräddarsydda utbildningar över hela landet. Kontakta utbildningsansvarig Christer: 0708-914958 eller christer@borastruckservice.se.

Datum Beskrivning Tid Platser Sista anm. Grundpris
Fallskyddsutbildning 2 Mars
2 mars - 2 mars 2023 Fallskyddsutbildning 2 Mars 1/2-1 dag Lediga platser 2023-02-27 A1 1500 B1 2000 B2 2300 Läs mer och boka plats
Fallskyddsutbildning 30 Mars
30 mars - 30 mars 2023 Fallskyddsutbildning 30 Mars 1/2-1 dag Lediga platser 2023-03-27 A1 1500 B1 2000 B2 2300 Läs mer och boka plats
Fallskyddsutbildning 27 April
27 apr. - 27 apr. 2023 Fallskyddsutbildning 27 April 1/2-1 dag Lediga platser 2023-04-24 A1 1500 B1 2000 B2 2300 Läs mer och boka plats
Fallskyddsutbildning 25 Maj
25 maj - 25 maj 2023 Fallskyddsutbildning 25 Maj 1/2-1 dag Lediga platser 2023-05-22 A1 1500 B1 2000 B2 2300 Läs mer och boka plats
Fallskyddsutbildning 6 Juli
6 juli - 6 juli 2023 Fallskyddsutbildning 6 Juli 1/2-1 dag Lediga platser 2023-07-03 A1 1500 B1 2000 B2 2300 Läs mer och boka plats
Fallskyddsutbildning 14 Sep
14 sep. - 14 sep. 2023 Fallskyddsutbildning 14 Sep 1/2-1 dag Lediga platser 2023-09-11 A1 1500 B1 2000 B2 2300 Läs mer och boka plats

Vill du anmäla dig till någon av våra kurser?

Eller vill du veta mer om skräddarsydda utbildningar hos er? Kontakta Christer för mer information. Anmälan ska göras senast en vecka före kursstart.

Christer Olsson

Utbildningsansvarig

Mobil: +46 708-91 49 58

christer@borastruckservice.se

Vad säger lagstiftningen?

Det finns lagar och regler som ställer krav på utbildning som rör både arbetsgivare och arbetstagare. Grunden finns i Arbetsmiljölagen. I kaptitel 3 § 3 står det att arbetsgivaren skall se till att de som arbetar har den utbildning som behövs, dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper.

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att företag och organisationer följer gällande lagar och regler. Arbetsmiljöverket har även uppdraget att förtydliga Arbetsmiljölagen genom sina föreskrifter. Det finns totalt ca 80 föreskrifter och vissa av dessa förtydligar kraven på utbildningar och utbildningsbevis.

Arbetsmiljöverket definierar en lyftanordning som en anordning som används för att höja eller sänka en last. Det betyder att kraven gäller på bland annat:

  • Liftar (mobila arbetsplattformar)
  • Traverser
  • Hjullastare
  • Teleskoptruckar
  • Kranar

På alla dessa maskiner krävs det utbildning och dokumenterade kunskaper teoretiskt och praktiskt. En arbetstagare får inte använda någon farlig maskin eller utrustning utan att först få utbildning. Hur ofta de olika utbildningarna måste repeteras är en svår fråga. Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar att arbetstagarna får utbildning och information om risker. Det står i Arbetsmiljölagen. Det står även att arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att arbetstagaren vet vad som krävs för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren måste alltså löpande bedöma sin personals kompetens.

Arbetsmiljöverket har även många föreskrifter som förtydligar krav på utbildning. Här är några exempel:

  • AFS 2006:5 Användning av truckar
  • AFS 2006:6 Användning av Lyftanordningar och lyftredskap I

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöardete står det att alla arbetsgivare måste regelbundet undersöka arbetsmiljön och bedöma riskerna. Allvarliga risker måste åtgärdas. Det finns andra aktörer som kan ställa krav på utbildningar och repetition.

För nedanstående utbildningar gäller följande:

  • Liftutbildning: 5 år
  • Fallskydd: 3 år
  • Truckar: ”Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler”

På sidan ”Föreskrifter, tillstånd och arbetsmiljö” hittar du länkar till Arbetsmiljölagen, AFS, körtillstånd för utskrift, mm.