Hitta till våra lokaler i Sandared utanför Borås!

Från Borås kör väg 180 till Sandhult, sväng vänster mot Sandared ca: 3 km in.

Från Borås & Göteborg kör av avfart 83 mot Sjömarken sedan höger mot Backabo i Sjömarken. Följ väg mot Backabo. Vid t-korsning tag höger mot Sandhult ca: 2 km.

Från Alingsås 180 mot Borås, kör till Sandhult tag höger mot Sandared ca: 3 km in.

Kör in på gården, där finns parkering. Parkera inte på framsidan.

Borås Truckservice AB
Box 162, 518 22 SANDARED

Besöksadress: Sundshult 518 90 Sandared.

Tel +46 33-25 88 20
Fax +46 33-25 88 08
info@borastruckservice.se

Christer Olsson

Utbildningsansvarig

Mobil: +46 708-91 49 58

christer@borastruckservice.se