Truckutbildningar och kurser i travers, lift och fallskydd

Nu kör vi igång utbildningarna igen! Vi håller små grupper om max 7 personer och våra lokaler är anpassade efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utbildning är nyckeln till en säker arbetsmiljö. Vi på Borås Truckservice genomför både företagsanpassad och privat utbildning för de flesta typer av truckar, skylift, saxlift, travers, arbetsplatformar och fallskydd. Alla utbildare är certifierade och utbildningarna sker i lugnt tempo i små grupper.

Har ni svårt att ta er till Borås? Inga problem, våra utbildningar går även att få som skräddarsydda utbildningar över hela landet. Kontakta utbildningsansvarig Christer: 0708-914958 eller christer@borastruckservice.se

Öppna kurser för privatpersoner och företag

Är ni fler än fyra personer från företag eller har ni svårt att ta er till Borås? Inga problem, våra utbildningar går även att få som skräddarsydda utbildningar över hela landet. Kontakta utbildningsansvarig Christer: 0708-914958 eller christer@borastruckservice.se.

Datum Beskrivning Tid Platser Sista anm. Grundpris
Truckutbildning AB 15-16 Mars
15 mars - 16 mars 2021 Truckutbildning AB 15-16 Mars 2 dagar Lediga platser 2021-03-12 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
Liftutbildning 17 Mars
17 mars - 17 mars 2021 Liftutbildning 17 Mars 1 dag 1 ledig plats 2021-03-15 2500 kr Repetition 1000 kr +moms Läs mer och boka plats
Fallskyddsutbildning 18 Mars
18 mars - 18 mars 2021 Fallskyddsutbildning 18 Mars 1/2-1 dag Lediga platser 2021-03-15 A1 1500 B1 2000 B2 2300 Läs mer och boka plats
Truckutbildning AB 29-30 Mars
29 mars - 30 mars 2021 Truckutbildning AB 29-30 Mars 2 dagar Lediga platser 2021-03-26 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
Hjullastare C 31 Mars
31 mars - 31 mars 2021 Hjullastare C 31 Mars 1 dag Lediga platser 2021-03-29 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
Truckutbildning AB 12-13 Apr
12 apr. - 13 apr. 2021 Truckutbildning AB 12-13 Apr 2 dagar Lediga platser 2021-04-09 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
Liftutbildning 14 Apr
14 apr. - 14 apr. 2021 Liftutbildning 14 Apr 1 dag Lediga platser 2021-04-12 2500 kr Repetition 1000 kr +moms Läs mer och boka plats
Fallskyddsutbildning 15 Apr
15 apr. - 15 apr. 2021 Fallskyddsutbildning 15 Apr 1/2-1 dag Lediga platser 2021-04-12 A1 1500 B1 2000 B2 2300 Läs mer och boka plats
Truckutbildning AB 26-27 Apr
26 apr. - 27 apr. 2021 Truckutbildning AB 26-27 Apr 2 dagar Lediga platser 2021-04-23 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
Truckutbildning AB 10-11 Maj
10 maj - 11 maj 2021 Truckutbildning AB 10-11 Maj 2 dagar Lediga platser 2021-05-07 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
Hjullastare C 12 Maj
12 maj - 12 maj 2021 Hjullastare C 12 Maj 1 dag Lediga platser 2021-05-07 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
Truckutbildning AB 25-26 Maj
25 maj - 26 maj 2021 Truckutbildning AB 25-26 Maj 2 dagar Lediga platser 2021-05-21 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
Liftutbildning 27 Maj
27 maj - 27 maj 2021 Liftutbildning 27 Maj 1 dag Lediga platser 2021-05-24 2500 kr Repetition 1000 kr +moms Läs mer och boka plats
Fallskyddsutbildning 28 Maj
28 maj - 28 maj 2021 Fallskyddsutbildning 28 Maj 1/2-1 dag Lediga platser 2021-05-25 A1 1500 B1 2000 B2 2300 Läs mer och boka plats
Truckutbildning AB 7-8 Jun
7 juni - 8 juni 2021 Truckutbildning AB 7-8 Jun 2 dagar Lediga platser 2021-06-04 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
Travers 9 Jun
9 juni - 9 juni 2021 Travers 9 Jun 1 dag Lediga platser 2021-06-04 3300 Läs mer och boka plats
Truckutbildning AB 21-22 Jun
21 juni - 22 juni 2021 Truckutbildning AB 21-22 Jun 2 dagar Lediga platser 2021-06-18 3600 kr + moms Läs mer och boka plats
Liftutbildning 23 Jun
23 juni - 23 juni 2021 Liftutbildning 23 Jun 1 dag Lediga platser 2021-06-21 2500 kr Repetition 1000 kr +moms Läs mer och boka plats
Fallskyddsutbildning 24 Jun
24 juni - 24 juni 2021 Fallskyddsutbildning 24 Jun 1/2-1 dag Lediga platser 2021-06-21 A1 1500 B1 2000 B2 2300 Läs mer och boka plats

Gruppbokning för företag med behov av grupputbildning

Gruppbokning är för företag som har behov av att boka en större grupp eller vill ha utbildningen förlagd i egen miljö eller kanske önskar att utbildningen förläggs till ett viktigt datum för er då alla kan vara med. Har ni enbart behov av att skicka enskild person/personer på truckutbildning kan de istället anmäla sig på någon av våra öppna kurser.

Beskriv för oss så noga ni kan vad ni har för behov så ska vi hjälpa er att sätta ihop ett skräddarsytt utbildningspaket till ert företag. Kom ihåg att vi är flexibla vad gäller val av utbildningsplats, maskiner mm.

Vill du anmäla dig till någon av våra kurser?

Eller vill du veta mer om skräddarsydda utbildningar hos er? Kontakta Christer för mer information. Anmälan ska göras senast en vecka före kursstart.

Christer Olsson Utbildningsansvarig Mobil: +46 708-914958 christer@borastruckservice.se

Vad säger lagstiftningen?

Det finns lagar och regler som ställer krav på utbildning som rör både arbetsgivare och arbetstagare. Grunden finns i Arbetsmiljölagen. I kaptitel 3 § 3 står det att arbetsgivaren skall se till att de som arbetar har den utbildning som behövs, dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper.

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att företag och organisationer följer gällande lagar och regler. Arbetsmiljöverket har även uppdraget att förtydliga Arbetsmiljölagen genom sina föreskrifter. Det finns totalt ca 80 föreskrifter och vissa av dessa förtydligar kraven på utbildningar och utbildningsbevis.

Arbetsmiljöverket definierar en lyftanordning som en anordning som används för att höja eller sänka en last. Det betyder att kraven gäller på bland annat:

  • Liftar (mobila arbetsplattformar)
  • Traverser
  • Hjullastare
  • Teleskoptruckar
  • Kranar

På alla dessa maskiner krävs det utbildning och dokumenterade kunskaper teoretiskt och praktiskt. En arbetstagare får inte använda någon farlig maskin eller utrustning utan att först få utbildning. Hur ofta de olika utbildningarna måste repeteras är en svår fråga. Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar att arbetstagarna får utbildning och information om risker. Det står i Arbetsmiljölagen. Det står även att arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att arbetstagaren vet vad som krävs för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren måste alltså löpande bedöma sin personals kompetens.

Arbetsmiljöverket har även många föreskrifter som förtydligar krav på utbildning. Här är några exempel:

  • AFS 2006:5 Användning av truckar
  • AFS 2006:6 Användning av Lyftanordningar och lyftredskap I

Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöardete står det att alla arbetsgivare måste regelbundet undersöka arbetsmiljön och bedöma riskerna. Allvarliga risker måste åtgärdas. Det finns andra aktörer som kan ställa krav på utbildningar och repetition.

För nedanstående utbildningar gäller följande:

  • Liftutbildning: 5 år
  • Fallskydd: 3 år
  • Truckar: ”Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler”

På sidan ”Föreskrifter, tillstånd och arbetsmiljö” hittar du länkar till Arbetsmiljölagen, AFS, körtillstånd för utskrift, mm.