Truckkort hos Borås Truckservice

Få fullständiga truckbehörigheter genom våra utbildningar.

För att få köra truck i Sverige krävs det att man har truckkort. Som truckförare arbetar man med kraftfull utrustning och ofta med tunga laster. Därför är det viktigt att all personal vet om hur man hanterar maskinerna på ett säkert sätt.

Truckbehörigheterna är indelade i fyra olika truckkort, från A till D nivå. Varje nivå behandlar olika typer av truckar och fordon. Man får behörighet till ett kort när man visar att man har den teoretiska och praktiska kunskap som krävs för att hantera maskinerna på den aktuella nivån. Läs lite kort om vad som gäller på varje nivå här nedanför.

För att göra anmälan och se schema för inplanerade utbildningar, se sidan Truckutbildning.

Truckkort A

Den första nivån av truckkort gäller för arbete med lätta truckar, som vanligtvis används på mindre lager. Det är en kort utbildning på en till två dagar och täcker grundläggande teori och praktik. Man lär sig framföra truckarna på rätt sätt, får övergripande information om hur maskinen och arbetet fungerar och vilka regler lagar och regler som gäller vid framförande av truck.

Med truckkort nivå A har du behörighet att köra:

A1 – Låglyftande plocktruck

A2 – Ledstaplare

A3 – Låglyftande åktruck

A4 – Låglyftare

Truckkort B

B-utbildningen ger behörighet till tyngre truckar som vanligtvis används på större lager. Utbildningstiden brukar vara mellan två till tre dagar, och täcker arbete med laster som väger upp till 10 ton och lyfts på höga höjder. Den behandlar också tekniker som lastning av fordon från marknivå, fristapling, djupstapling, tiltning samt och användande av tillsatsaggregat.

Med truckkort nivå B har du behörighet att köra:

B1 – Motvikstruck

B2 – Höglyftande åkstaplare

B3 – Skjutstativtruck

B4 – Höglyftande plocktruck

B5 – Smalgångstruck

B6 – Fyrvägstruck

Truckkort C

C-Utbildningen ger behörighet för väldigt stora och tunga truckar. Utbildningstiden är på mellan tre och fem dagar. Men många arbetsgivare kräver minst 5 till 10 års erfarenhet av truckkörning på A+B nivå innan de tillåter sin personal att köra dessa maskiner.

Med truckkort nivå C har du behörighet att köra:

C2 – Hjullastare

C3a – Containertruck

C3b – Timmertruck

C4 – Sidlastare

C5 – Grensletruck

C7 – Teleskoplastare

Truckkort D

Den sista utbildningsnivån ger behörighet för olika typer av dragtruckar. Det är en utbildning på mellan en och fem dagar, beroende på deltagarens tidigare erfarenhet och kunskaper. Utbildningen behandlar transport och navigation för extremt tunga laster på marknivå.

Med truckkort nivå D har du behörighet att köra:

D1 – Dragtruck

D1 – Flaktruck

D2 – Terminaldragtruck

Vill du anmäla dig till någon av våra kurser?

Kontakta Christer för mer information. Anmälan ska göras senast 1 vecka före kursstart.

Christer Olsson Utbildningsansvarig Mobil: +46 708-914958 christer@borastruckservice.se