Utbildningsmål

Utbildningen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar, även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt liftar. I utbildningen på mobila arbetsplattformar, s k skylift och saxlift plattform, betonas säkerhetsaspekten för att skapa en säker arbetsmiljö. Utbildningen pågår en dag och genomförs antingen på Ert företag eller om ni så önskar i våra lokaler med våra maskiner.

Innehåll

  • Genomgång av förarkrav
  • Olika Arbetsplattformar
  • Konstruktion
  • Skötsel och daglig tillsyn
  • Säkert Arbetssätt
  • Lagar och Arbetarskydd,
  • Riskbedömning
  • etc.