Utbildningsmål

Utbildningen vänder sig till alla som ska hantera travers, telfer eller annan typ av lyftanordning, oberoende av vilken typ av last. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Utbildningens innehåll

  • Lagar, föreskrifter och bestämmelser
  • Ansvar och skyldigheter
  • Riskanalys och säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik
  • Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster
  • Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon
  • Säker koppling av lyftredskap
  • Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar m.m.
  • Teoretiskt skriftligt prov
  • Praktiskt prov