När allt bara ska fungera

När man har rätt maskiner, och de rullar som de ska. När arbetsmiljön är säker och personalen har den kunskap de behöver. Det är då allt fungerar som bäst. Och det är dit vi tar våra kunder. Dessutom vet de, att när det oförutsedda trots allt inträffar, så är vi svårslagna när det gäller att lösa det snabbt och smidigt.

Vi är Borås Truckservice. Vi får det att fungera.

I dag ställs kanske högre krav än någonsin på lager och logistik. E-handeln växer långt snabbare än vad som förutspåtts bara för något år sedan samtidigt som förväntningarna på snabb service och leverans blir allt högre. Det gör att effektiv och pålitlig lagerhantering blir en avgörande konkurrensfaktor. Vi kan leverera den helhet du behöver för att stå stark i konkurrensen även framåt.

Kompletta långsiktiga lösningar

Under mer än 30 år har vi arbetat med att bit för bit bredda och fördjupa vår verksamhet. Vi kan mycket mer än truckar, vi förstår din verksamhet och vilka krav den ställer. Tack vare det kan vi hjälpa dig hitta de kompletta lösningar som får din yrkesvardag att bara fungera.

Begagnat i toppskick för kostnadseffektivitet

Utan maskiner vore varken vår eller din verksamhet någonting. Vi är specialiserade på truckar av alla de slag men arbetar också med städ-, skur- och kombimaskiner. Vi har alltid ett brett utbud begagnade maskiner. Var och en av dem är noggrant genomgången och servad för att vara i toppskick. I de allra flesta fall hittar vi här ett prisvärt alternativ för dina behov.

Nya truckar från Jungheinrich

Skulle det visa sig att du behöver en fabriksny truck kan vi erbjuda hela sortimentet från Jungheinrich. Det är en av världens största trucktillverkare, vi arbetar sedan länge nära dem och har därför stor kunskap om hela deras utbud.

Vet du vilket jobb som ska göras, vet vår personal vilken maskin du behöver. De är specialiserade inom sina områden, håller sig uppdaterade på nyheter och hittar precis vad du behöver för att lösa din uppgift.

Driftsäkerhet – avgörande konkurrensfaktor

I dagens konkurrensklimat finns, som sagt, inte plats för driftstopp. Vi har kunskap och kapacitet för att hjälpa dig med förebyggande underhåll och service. Antingen på plats hos er eller i vår verkstad. Transporter sköter vi med egna bilar, och behöver du en ersättningsmaskin under servicetiden ordnar vi även detta. Och skulle olyckan vara framme och du drabbas av ett oförutsett driftstopp har vi en mycket hög servicegrad och kan snabbt vara på plats för att reparera och/eller ersätta en maskin. Så att din verksamhet drabbas så lite som möjligt.

Rätt kompetens för säkerhet och effektivitet

Personal med truckkort är bra. Har de dessutom fått det genom en gedigen utbildning är det bättre. På vårt utbildningscenter ger vi ordentligt med tid för att förmedla den kunskap som behövs, såväl teoretisk som praktisk. Ett truckkort från oss är inte bara ett bevis på genomgången utbildning, det är en garant för en säker och effektiv truckförare.
Hos utbildningscentret ger vi dessutom kurser för bland annat hjullastare, travers, lift och fallskydd. Kurserna ges antingen som öppna utbildningar eller anpassade för dina behov och önskemål, i ett sådant fall kan vi också ge kursen på plats hos er.

Ett säkert lager är ett lönsamt lager

En del i vår verksamhet är lagerbesiktning, för att en väl fungerande lagermiljö är en viktig kugge i att få verksamheten att fungera. Det finns flera skäl att besiktiga sitt lager, för det första gör det att du får eventuella säkerhetsbrister identifierade och kan förebygga olyckor med personskador som följd. Vid en besiktning upptäcker vi också i ett tidigt skede sådant som behöver åtgärdas, repareras eller bytas ut. Det innebär ofta lägre kostnad och mindre tidsåtgång än om felen skulle upptäckts i ett senare skede. För din verksamhet betyder det bättre lönsamhet och mindre risk för stora driftstörningar. Slutligen, och inte minst viktigt, när du låter oss sköta lager- och stallagebesiktning får du hjälp att uppfylla de höga krav som ställs från Arbetsmiljöverket.

Kontakta oss så får vi det att fungera

Som vi sa inledningsvis – lager, logistik och materialflöden är mycket mer än bara maskiner som gör jobbet. Vi förstår helheten och kan hjälpa dig hitta lösningarna som håller din verksamhet igång. Kontakta Magnus hos oss och prata vidare om hur vi kan få allt att bara fungera hos er.

Magnus Johansson

Verkställande direktör Försäljning & uthyrning

Tel: +46 033-25 88 20

Mobil: +46 705-28 88 21

magnus@borastruckservice.se

Gedigen utbildning – lönsam investering

Effektivitet och driftsäkerhet är hörnstenar för att driva en lönsam verksamhet. För det krävs väl fungerande, ändamålsenliga maskiner. Vi är specialister på att utrusta dig med just de truckar du behöver. Men, minst lika viktigt är att du har personal som kan hantera dina maskiner på ett effektivt och säkert sätt. Därför erbjuder vi det du behöver även i form av utbildning för din personal.

Läs artikeln
Vi optimerar din driftekonomi

Vi hjälper dig optimera ekonomin i maskinparken

Med dagens krav på en välfungerande lagerlogistik är maskinparken på lagret i högsta grad affärskritisk. Vårt mål är dels att alltid kunna leverera rätt truck för dina behov, så att din verksamhet blir effektiv och stillestånd minimeras. Men, vi vill också kunna erbjuda dig den finansiella lösning som svarar bäst upp mot din situation. Därför kan du både köpa, hyra och leasa truckar och maskiner från oss. Det är inte alltid helt självklart vilken lösning som passar bäst, därför ger vi en första överblick här. Du är givetvis alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vidare kring dina exakta behov.

Läs artikeln

När allt bara ska fungera

När man har rätt maskiner, och de rullar som de ska. När arbetsmiljön är säker och personalen har den kunskap de behöver. Det är då allt fungerar som bäst. Och det är dit vi tar våra kunder. Dessutom vet de, att när det oförutsedda trots allt inträffar, så är vi svårslagna när det gäller att lösa det snabbt och smidigt.

Vi är Borås Truckservice. Vi får det att fungera.

Läs artikeln